Tin tức

BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV  BƯU ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-ĐTTC ngày 13/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện về việc bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong, chúng tôi xin thông báo về việc bán cổ phần như sau:
Dịch vụ cho vay tiêu dùng Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện
Hiện nay, cho vay tiêu dùng là nhu cầu không thể thiếu trong xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Theo dự báo, trong vòng 5 năm tới, dịch vụ này sẽ bùng nổ ở thị trường Việt Nam.
Báo cáo năm 2016
Báo cáo theo nghị định 81/2015/NĐ-CP
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
Căn cứ Quyết định số 065/QĐ-ĐTTC ngày 04/3/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện về việc bán quyền mua cổ phiếu phát hành thêm thuộc sở hữu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, chúng tôi xin thông báo về việc chào bán quyền mua cổ phiếu như sau:
Banknetvn và VNPT Hà Nội, VNPT thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hợp tác thanh toán cước viễn thông trực tuyến
Trong tháng 06/2014, Công ty CP Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam - Banknetvn đã hợp tác với VNPT Hà Nội, VNPT thành phố Hồ Chí Minh triển khai mở rộng dịch vụ thanh toán cước viễn thông trực tuyến.
1 2 3 4 5 ..