Tin khách hàng
Đính chính Thông báo bán thỏa thuận quyền mua cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Căn cứ Thông báo bán thỏa thuận quyền mua cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 177/TB-PTF-ĐTTC ngày 04/7/2017;
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện xin đính chính nội dung tại Mục 2.10 của Thông báo số 177/TB-PTF-ĐTTC ngày 04/7/2017 như sau:
Thời gian tổ chức bán thỏa thuận: 10h00 ngày 06/7/2017 tại Trụ sở chính Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
Kính thông báo để các nhà đầu tư quan tâm mua quyền mua cổ phiếu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát được biết ./.

(Chi tiết đính kèm)