Tin khách hàng
THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
THÔNG BÁO
BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
 
Căn cứ Quyết định số ____/QĐ-ĐTTC ngày __/__/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện về việc bán quyền mua cổ phiếu phát hành thêm thuộc sở hữu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện xin thông báo về việc bán thỏa thuận quyền mua cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát như sau:
 1. Quyền mua cổ phiếu chào bán
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Tên quyền mua chào bán: Quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn  Hòa Phát
 • Số lượng quyền mua chào bán: 837.649 quyền mua.
 • Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (người sở hữu 05 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)
 • Giá phát hành của cổ phiếu mới: 20.000 đồng/cổ phiếu
       2. Quy chế chào bán
Toàn bộ 837.649 quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn  Hòa Phát sẽ được Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện chào bán theo phương thức thỏa thuận theo các điều kiện sau:

       2.1. Giá khởi điểm quyền mua chào bán: 1.150 đồng/quyền mua
       2.2. Số lượng quyền mua đăng ký tối thiểu: 1.000 quyền mua
       2.3. Số lượng quyền mua đăng ký tối đa: 837.649 quyền mua
       2.4. Bước giá: 50 đồng
       2.5. Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua quyền mua cổ phiếu và cổ phiếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam; và có tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán tại Việt Nam.
       2.6. Hồ sơ đăng ký mua:
                  a. Đối với cá nhân trong nước:
 • Bản sao công chứng hợp lệ Chứng minh nhân dân (CMND), trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật;
 • Đơn đăng ký mua thỏa thuận quyền mua cổ phiếu;
 • Giấy nộp tiền bản gốc hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc/Ủy nhiệm chi bản gốc.
​                  b. Đối với tổ chức trong nước
 • Bản sao công chứng hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
 • Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
 • Chứng minh thư nhân dân của người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
 • Đơn đăng ký mua thỏa thuận quyền mua cổ phiếu;
 • Giấy nộp tiền bản gốc hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc/Ủy nhiệm chi bản gốc.
                  c. Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài
 • Bản sao công chứng hợp lệ hộ chiếu và mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
 • Giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Giấy ủy quyền (nếu có);
 • Đơn đăng ký mua thỏa thuận quyền mua cổ phiếu;
 • Giấy nộp tiền bản gốc hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc/Ủy nhiệm chi bản gốc.
       2.7. Thời gian làm thủ tục đăng ký tham gia, nộp tiền đặt cọc: Từ 8h30 ngày 04/7/2017 đến 11h00 ngày 05/7/2017 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
Thời gian nộp phiếu tham dự mua thỏa thuận: Từ 8h30 ngày 04/7/2017 đến 16h00 ngày 05/7/2017 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

       2.8. Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phiếu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi tiết như sau:
 • Tài khoản số: 0011004206033
 • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
 • Tại ngân hàng: Vietcombank – Sở giao dịch
 • Nội dụng: Họ tên/Số CMT/ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp/Nộp tiền đặt cọc mua …… (số lượng) quyền mua cổ phiếu HPG
Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

       2.9. Nguyên tắc xác định kết quả chào bán:
 • Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: Nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
 • Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên:
 • Kết quả bán thỏa thuận sẽ được xác định theo nguyên tắc giá đặt mua từ cao xuống thấp nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá chào thành công của từng nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì ghi nhận giá mua quyền mua cổ phiếu ở mức giá đó. Số quyền mua cổ phiếu còn lại lần lượt được bán cho nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số quyền mua cổ phiếu chào bán.
 • Tại mức giá trúng thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phiếu còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phiếu các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thấp nhất thì số quyền mua cổ phiếu của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:
Số quyền mua cổ phiếu nhà đầu tư được mua = Số quyền mua cổ phiếu còn lại chào bán x Số quyền mua cổ phiếu từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau
Tổng số quyền mua cổ phiếu các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau
 
Số lượng quyền mua nhà đầu tư liên quan được mua sẽ được làm tròn theo số nguyên (>=0,5 quyền mua thì làm tròn lên thành 01 quyền mua; <0,5 quyền mua thì làm tròn xuống thành 0 quyền mua). Trong trường hợp, tổng số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán sau khi làm tròn theo nguyên tắc trên chưa đủ 837.649 quyền mua chào bán, thì số lẻ quyền mua còn lại được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất trong số các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau tại mức giá trúng thấp nhất nêu trên.

        2.10. Thời gian tổ chức bán thỏa thuận: 9h00 ngày 06/07/2016 tại Trụ sở chính Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

        2.11. Nhà đầu tư trúng giá mua quyền mua cổ phiếu có trách nhiệm thanh toán hết số tiền mua quyền mua cổ phiếu vào tài khoản quy định tại Mục 2.8. Thời hạn thanh toán chậm nhất là 15h30 ngày 07/7/2017. Nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua quyền mua cổ phiếu hoặc không thanh toán đúng thời hạn vào tài khoản quy định tại Mục 2.8 sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua quyền mua cổ phiếu và không được nhận lại tiền đặt cọc. Nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán quyền mua cổ phiếu sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.  

        2.12. Đối với những nhà đầu tư không trúng giá, VCBS sẽ hoàn trả tiền đặt cọc chậm nhất trong ngày 10/7/2017 bằng hình thức chuyển khoản. Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền hoàn cọc do nhà đầu tư chịu.

        2.13. Phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại VCBS: Bên chuyển nhượng (Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện) và Bên nhận chuyển nhượng, mỗi bên sẽ chịu mức phí chuyển nhượng là 0,15% tổng giá trị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu thực tế (tối thiểu 50.000 đồng).

        3. Thông tin liên hệ mua quyền mua cổ phiếu:
Nhà đầu tư quan tâm mua quyền mua cổ phiếu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát liên hệ và nộp đơn đăng ký mua, phiếu tham dự mua quyền mua cổ phiếu trực tiếp theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-04) 3936 6425
Fax: (84-04) 3936 0262

(Chi tiết đính kèm)