Tin khách hàng
Thông báo: Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn CTCP Cấp nước Setfil Hà Nam và CTCP Đầu tư Bất động sản Phương Nam

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn CTCP Cấp nước Setfil Hà Nam và CTCP Đầu tư Bất động sản Phương Nam
 
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn CTCP Cấp nước Setfil Hà Nam và CTCP Đầu tư Bất động sản Phương Nam với những nội dung sau:
- Tên đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn được lựa chọn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Địa chỉ: Số 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện mời đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn CTCP Cấp nước Setfil Hà Nam và CTCP Đầu tư Bất động sản Phương Nam đến trụ sở Công ty (68 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.