Tin tức PTF

Thông báo làm rõ số liệu danh mục đầu tư của Công ty tại thời điểm 30/06/2017
Thông báo làm rõ số liệu danh mục đầu tư của Công ty tại thời điểm 30/06/201
QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN
QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN
Thông báo bán đấu giá Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin thông báo về việc tổ chức bán đấu giá Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) - đơn vị thuộc sở hữu của VNPT.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF).
Thư mời: Cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn Công ty Đầu tư Bất động sản Phương Nam
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) thông báo và kính mời các tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn như sau
1 2 3