Tin tức PTF
Thư mời: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phương Nam
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) thông báo và kính mời các tổ chức tư vấn định giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá như sau:
  1. Tài sản thẩm định giá: Giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phương Nam.
  2. Địa điểm thẩm định giá: Số 105, Đường Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  3. Mục đích thẩm định giá: Cung cấp thông tin giá làm cơ sở xác định giá khởi điểm mỗi cổ phần để thoái vốn theo phương thức bán đấu giá công khai theo quy định hiện hành của pháp luật.
  4. Điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá: Là tổ chức tư vấn định giá theo danh sách công bố tại Quyết định số 2814/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2017.
  5. Hồ sơ tổ chức tư vấn định giá: Hồ sơ gửi về PTF chậm nhất là 15h ngày 12/5/2017. Hồ sơ cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:
  • Phí dịch vụ thẩm định giá.
  • Hồ sơ năng lực của đơn vị.
  • Danh sách các thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá.
  • Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng  tương tự.
      6. Hồ sơ tài sản thẩm định giá: PTF cung cấp trực tiếp cho tổ chức tư vấn định giá đủ điều kiện tại trụ sở PTF, liên hệ theo số điện thoại: 043.9449677.

      (Thư mời đính kèm)