Tin tức PTF
Thư mời: Cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn Công ty Cổ phần Cấp nước Setfil Hà Nam
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) thông báo và kính mời các tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn như sau:

      1. Thông tin về Công ty có cổ phần được chào bán:
 • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Setfil Hà Nam.
 • Trụ sở: Khu Công nghiệp Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
 • Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần chào bán: 170.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
      2. Nội dung tư vấn:
 • Xây dựng báo cáo xác định giá chào bán:
  • Phân tích, đánh giá thực trạng Công ty;
  • Khuyến nghị giá bán hợp lý phù hợp với thực trạng Công ty, kết quả định giá của đơn vị thẩm định giá và tình hình thị trường chứng khoán hiện nay.
 • Tư vấn xây dựng hồ sơ và tổ chức bán đấu giá:
  • Phối hợp xây dựng hồ sơ công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
  • Phối hợp công bố thông tin và báo cáo các cơ quan nhà nước quản lý việc thoái vốn theo phương thức bán đấu giá cổ phần;
  • Xây dựng lộ trình bán đấu giá, Quy chế bán đấu giá và các nội dung khác liên quan đến việc bán đấu giá;
  • Tổ chức bán đấu giá cổ phần;
  • Tư vấn các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần sau khi đấu giá;
  • Hỗ trợ báo cáo kết quả thoái vốn lên các cơ quan quản lý.
      3. Hồ sơ tổ chức tư vấn: Hồ sơ gửi về PTF chậm nhất là 15h ngày 12/5/2017. Hồ sơ cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:
 • Phí tư vấn.
 • Hồ sơ năng lực của đơn vị.
 • Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng  tương tự.
      4. Hồ sơ Công ty có cổ phần chào bán: PTF cung cấp trực tiếp cho tổ chức tư vấn tại trụ sở PTF, liên hệ theo số điện thoại: 043.9449677.

       (Thư mời đính kèm)